Bestemming van landbouwgrond wijzigen of landbouwgrond braakleggen

Het is nuttig dat een stuk landbouwgrond regelmatig van bestemming verandert of braak wordt gelegd. Dat is goed voor de bodemsamenstelling en leidt tot bodemverbetering. Altijd dezelfde gewassen telen op hetzelfde stuk grond verarmt de bodem en leidt tot een minder goede oogst.

Braakleggen wil niet zeggen dat het stuk grond volledig braak moet liggen of dat er geen enkele teelt of activiteit kan gebeuren. U kunt van de gelegenheid gebruikmaken om bepaalde voedergewassen in te zaaien.

Als de overheid een bestemmingswijziging oplegt, kan de eigenaar of de gebruiker van de landbouwgrond daar financiële schade van ondervinden. In dat geval hij respectievelijk een kapitaalschadecompensatie of een gebruikerscompensatie aanvragen bij de Vlaamse Landmaatschappij.

  • Backed by years of experience in enzymes and

  • microbial regulators for the animal nutrition industry,

  • we develop and produce high-quality feed additives and specialties.

Test custom block

Test custom block short description

Test Custom Block 1

Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description

Test Custom Block 1

Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description Test Custom Block 1 short description
  • Use a title that you can easily identify the blockquote

  • Use a title that you can easily identify the blockquote

  • Use a title that you can easily identify the blockquote

  • Use a title that you can easily identify the blockquote

Global Feed Mill BV
Koenderstraat 9 - 6003 OR Weert te Nederland 
KVK 61195871
info@globalfeedmill.eu