Pluimveevoeders

Voeders voor pluimvee

WAAROM IS DIT CONCEPT ZO INTERESSANT?

  • U kunt uw technische resultaten middels eigen recepten optimaal sturen.

  • U kunt uw financiële positie beter beheersbaar maken door meer inzicht in voerkosten op de korte en lange termijn.

  • Dit systeem werkt zeer transparant en zonder overheadkosten en is dus altijd concurrerend.

Pluimveevoeders

Voeders voor pluimvee

VOEDERS VOOR LEGPLUIMVEE

Global Feed Mill heeft voor u een uniek concept voor het samenstellen en leveren van voeders. Dit concept wordt gedragen door twee belangrijke pijlers:

1 De basis is een degelijk en betrouwbaar voer recept voor uw bedrijf, dit recept is afhankelijk van rassen en systemen. Deze samenstelling wordt gezamenlijk met onze nutritionist vastgesteld. Dit recept is uniek en wordt alleen als er aanleiding voor is in onderling overleg bijgesteld.

2 De tweede pijler is onze eigen produktie lokatie in Handel. In deze fabriek waar we sinds het najaar van 2014 voer produceren hebben we alle techniek in huis om een perfecte structuur te maken en te waarborgen. We maken hier gebruik van de moderenste walsenvoer technieken.

3 De derde pijler is de aankoop van grondstoffen en kernvoer op de korte, middellange en lange termijn. U krijgt inzicht in de grondstofprijzen op de verschillende termijnen en op basis hiervan beslist u in overleg met Global Feed Mill over een vastlegging van één of meerdere volumes en soorten van grondstoffen .

U krijgt een rekenmodule op basis van uw voerrecept waarmee u achter uw PC voerprijzen kunt berekenen aan de hand van de korte en lange termijn grondstofprijzen en deze kunt u desgewenst ieder moment (deels) vast laten leggen. Dit concept wordt middels unieke mengopdrachten geprodueerd in onze fabriek: Global Feed Mill in Handel. De fabriek is uiteraard in het bezit van alle benodigde certificeringen. Zowel de grondstoffen als het gereed product worden via de zogenaamde NIR(Near Infra Red) analyse gecheckt op de juiste gehaltes.

WAAROM IS DIT CONCEPT ZO INTERESSANT?

  • U kunt uw technische resultaten middels eigen recepten optimaal sturen.

  • U kunt uw financiële positie beter beheersbaar maken door meer inzicht in voerkosten op de korte en lange termijn.

  • Dit systeem werkt zeer transparant en zonder overheadkosten en is dus altijd concurrerend.

Test
, 0.02MB
Download

Global Feed Mill BV
Koenderstraat 9 - 6003 OR Weert te Nederland 
KVK 61195871
info@globalfeedmill.eu